清明日感作和陳遇軒

悠悠人事幾洼隆,
節自驚心此夜同。
波靜寒魚空吸影,
月明高鳥尚疑弓。
江河勢逐嬴虛水,
今昔愁連上下風。
含石只勞精衛恨,
移山長笑老愚公。

 

Thanh minh nhật cảm tác, hoạ Trần Ngộ Hiên

Du du nhân sự kỷ oa long,
Tiết tự kinh tâm thử dạ đồng.
Ba tĩnh hàn ngư không hấp ảnh,
Nguyệt minh cao điểu thượng nghi cung.
Giang hà thế trục doanh hư thuỷ,
Kim tích sầu liên thượng hạ phong.
Hàm thạch chỉ lao tinh vệ hận,
Di sơn trường tiếu lão Ngu công.

 

Dịch nghĩa

Việc đời dằng dặc đã mấy cuộc thịnh suy?
Thời tiết đến nhanh, đêm nay mà ai chẳng chạnh lòng.
Mặt sóng lặng, cá lững lờ đớp cái bóng không,
Vành trăng sáng, chim trên cao còn tưởng cung thật.
Xu thế sông ngòi theo chiều nước đầy vơi,
Mối sầu kim cổ lẫn cả vào ngọn gió lên xuống.
Chỉ tổ nhọc chim tinh vệ ôm hận mà tha đá hoài,
Vẫn đáng cười ông Ngu công đã già, còn làm việc dời núi.


Trần Ngộ Hiên tức Trần Tú Dĩnh, người làng Diên An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (nay là Hải Hưng), làm quan đến chức kinh triệu doãn, tức là phủ doãn Thừa Thiên, phó đoàn trưởng phái đoàn đi Giang Lưu Ba.
(bản chữ Hán dựa theo phiên âm để gõ, chưa có bản đối chiếu)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Việc đời dằng dặc lớp cùng thông,
Thời tiết đêm nay mối cảm chung.
Cá lạng sóng êm buồn đớp bóng,
Chim cao trăng sáng vẫn ngờ cung.
Giang hồ thế đẩy trào lên xuống,
Kim cổ sầu theo gió trập trùng.
Tinh vệ hoài công tha đá mãi,
Nực cười dời núi chuyện Ngu Công.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Việc đời dằng dặc hưng vong
Tiết thanh minh đến chạnh lòng đêm nay
Sóng yên cá đớp bóng chơi
Trăng thanh chim sợ cung ai bắn mình
Sông hồ thế nước lênh đênh
Nỗi sầu kim cổ theo làn gió may
Tiếc công lấp biển khéo hoài
Dời non cười mãi chuyện người Ngu Công

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc đời dằng dặc cuộc hưng vong,
Thời tiết đến nhanh ai chạnh lòng.
Trăng sáng chim nhìn cung tưởng thật,
Sóng yên cá đớp bóng nhầm không,
Sông theo xu thế chiều nước chảy,
Sầu lẫn cổ kim ngọn gió lồng.
Tinh vệ nhọc nhằn hận chở đá,
Ngu công dời núi mãi cười ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời