14/04/2024 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Tuất thanh minh tác
壬戌清明作

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2009 01:59

 

Nguyên tác

朝作輕雲暮作陰,
愁中不覺已春深。
落花有淚因風雨,
啼鳥無情自古今。
故國江山徒夢寐,
中華人物又消沉。
龍蛇四海歸無所,
寒食年年愴客心。

Phiên âm

Triêu tác khinh vân mộ tác âm,
Sầu trung bất giác dĩ xuân thâm.
Lạc hoa hữu lệ nhân phong vũ,
Đề điểu vô tình tự cổ kim.
Cố quốc giang sơn đồ mộng mị,
Trung Hoa nhân vật hựu tiêu trầm.
Long xà tứ hải quy vô sở,
Hàn thực niên niên sảng khách tâm.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Mây thoáng khi mai rợp bóng chiều
Cảnh buồn xuân cứ chạy veo veo
Gió mưa thấm mãi hoa trào lệ
Kim cổ kêu hoài chim cứ kêu
Cố quốc uổng tình mơ phảng phất
Nhân tài ngán nỗi vắng teo teo
Bốn phương rồng rắn về đâu nhỉ
Tết đến bao nhiêu não bấy nhiêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Nhâm Tuất thanh minh tác