Ngày mai khởi thuyền trên sông lớn,
Về nam qua Đại Dữu Mai Hoa.
Nương tử đàn tranh âm phóng khoáng,
Sớm hôm phụng dưỡng mẹ cha già.

tửu tận tình do tại