Quanh phòng khuê gió thu rụng lá,
Vợ chàng Tô thơ nhớ thấy đâu.
Con còn nhỏ thương thay thiếu sữa,
Đêm tối đen khóc hướng quan tài.

tửu tận tình do tại