Xa Tây Tần thương em đi vạn dặm,
Đã cùng anh thành một cặp uyên ương.
Đừng nói rằng Tần xinh là đất khách,
Gốc Lũng Tây là những bậc cao đường.

tửu tận tình do tại