Vợ yêu sinh nhật chính hôm nay,
Hoa rụng phòng lan vắng vẻ thay.
Mười hai năm đã không nhân nhật,
Lệ rơi thành rượu biết bao ngày.

tửu tận tình do tại