Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Di Tôn (11 bài)
- Lã Lưu Lương (1 bài)
- Khuất Đại Quân (36 bài)
- Đổng Dĩ Ninh (1 bài)
- Hạ Hoàn Thuần (3 bài)
Tạo ngày 30/03/2019 23:53 bởi tôn tiền tử
Lương Bội Lan 梁佩蘭 (1629-1705) là thi nhân đầu đời Thanh, tự Chi Ngũ 芝五, hiệu Dược Đình 藥亭, người Nam Hải (nay thuộc Quảng Đông), đỗ tiến sĩ thời Khang Hy, làm Hàn lâm viện thứ cát sĩ. Thơ hay, cùng với Khuất Đại Quân, Trần Cung Doãn, được gọi là Lĩnh Nam tam gia. Tác phẩm có Lục Oánh Đường tập.