Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/07/2005 13:46 bởi Vanachi
Trình Cai 程垓 tự Chính Bá, người My Sơn (nay thuộc Tứ Xuyên), không rõ năm sinh và mất. Năm Thuần Hy thứ 13 (1186) đời Tống Hiếu Tông từng đến chơi Lâm An, đến đời Quang Tông còn chưa làm quan. Năm Thiệu Hy thứ 3 (1192), Dương Vạn Lý có tiến cử ông tham dự khoa thi hiền lương phương chính. Ông có cuốn Thư châu từ hơn 150 bài.