秋思

玻璃窗外葉初黃;
披拂微風繞曲廊。
數點菊花籬下綻;
一聲鴻雁碧空揚。
已疏蟋蟀鳴苔砌;
難見蝦蟆隱藕塘。
旅次鄉心偏婉轉;
清秋況易斷人腸。

 

Thu tứ

Pha lê song ngoại diệp sơ hoàng;
Phi phất vi phong nhiễu khúc lang.
Sổ điểm cúc hoa li hạ triện,
Nhất thanh hồng nhạn bích không dương.
Dĩ sơ tất suất minh đài thế,
Nan kiến hà mô ẩn ngẫu đường.
Lữ thứ hương tâm thiên uyển chuyển,
Thanh thu huống dị đoạn nhân trường.

 

Dịch nghĩa

Ngoài song cửa kính lá mới chớm vàng;
Phất phơ gió nhẹ quẩn quanh hành lang quanh co.
Mấy điểm hoa cúc nở dưới chân rào;
Một tiếng chim hồng nhạn cất lên giữa bầu trời xanh.
Đã thưa tiếng dế mèn kêu bên thềm rêu;
Khó thấy con ễnh ương ẩn núp dưới ao sen.
Kẻ lữ khách lòng quê càng thêm nhung nhớ;
Huống chi tiết thu trong vốn dễ khiến người phải đoạn trường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Ngoài song lá mới chớm vàng;
Gió đùa vấn vít hành lang mấy vòng.
Chân rào cúc điểm vài bông;
Nhạn đâu một tiếng từng không vọng về.
Đã thưa giọng dế bên hè;
Ao sen cái chẫu khó bề tìm trông.
Tình quê lữ khách nặng lòng;
Thu sang dễ chẳng đoạn trường hỡi ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ngoài song cửa kính lá chớm vàng;
Gió đưa rơi rụng khắp hành lang.
Chân rào cúc nở hoa vài đoá;
Nhạn hồng réo giữa trời thênh thang.
Thềm rêu đã thưa rồi tiếng dế;
Dưới hồ sen ếch chẳng nằm hang.
Lữ khách hồn quê càng thêm nhớ;
Thu về người gánh đoạn trường sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa kính song ngoài lá chớm vàng;
Phất phơ gió nhẹ quanh hành lang.
Chân rào mấy điểm vàng hoa cúc,
Trời biếc tiếng kêu hồng nhạn vang.
Tiếng dế mèn kêu thềm đã vắng,
Ễnh ương núp dưới ao trong hang.
Lòng quê lữ khách càng thêm nhớ;
Dễ khiến thu trong dạ đoạn tràng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời