Tiếng mèo kêu xé ngang đêm
Nàng thu lá động trước thềm gọi đông.

Chuyện đời bao nỗi đục trong
Câu thơ cháy đến tận cùng buồn vui.

Mảnh răng rụng xuống bên trời
Mùa thu đã chết tuyệt vời trong ta.


Nguồn: Mùa thu trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007