Kìa anh thợ điện lên cao!
Chào anh gió hát rì rào hàng dương.
Líu lo chim hót yêu thương,
Từng đôi sà xuống lượn vờn quanh anh.
Trời xanh xanh đất xanh xanh,
Dáng anh đứng giữa mênh mông đất trời.
Mắc muôn dòng điện sáng ngời,
Về nơi xóm vắng, về nơi thị thành.
Mai sau em lớn bằng anh,
Em đi mắc điện sáng quanh địa cầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]