Xình xịch xình xịch
Máy đã nổ rồi
Trắng xoá nước cười
Bọt tung mát rượi

Nước từ mương dưới
Dốc ngược đồng cao
Nước đổ ào ào
Máy bơm tài thật

Lúa đang cơn khát
Buồn thỉu buồn thiu
Bỗng lúa cười reo
Vui như ngày hội

Lúa xanh phơi phới
Chào bác máy bơm
Máy càng khoẻ hơn
Nước tuôn dào dạt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]