Bống đi chợ hoa
Áo hồng váy tím
Chân diện dày xịn
Tóc cài nơ xanh

Chợ hoa như tranh
Muôn màu rực rỡ
Này cúc vạn thọ
Hồng trắng, hồng vàng
Thuỷ tiên, phong lan
Lan dơn, thược dược
Này hoa Đà Lạt
Này hoa Ngọc Hà
Vàng mai xứ Huế
Hồng đào Sa Pa…

Dạo từ tinh mơ
Chỉ hơi mỏi mắt
Dạo đến tận trưa
Hoa đưa tay dắt
Trôi trong màu sắc
Trôi trong hương thơm
Mẹ cười nhìn con:
- Chào bông hoa đẹp!