Hè về
Hàng me
Ve sầu
Ve ve...
Ve gọi
Hè về
Rộn ràng
Inh ỏi
Tiếng ve
Dắng dỏi
Ai mà
Không nghe?

Ô hay
Tiếng ve
Hay ngàn
Ngón tay
Của buổi
Trưa hè
Kéo đàn
Trong gió
Rung tia
Nắng đỏ
Cho hàng
Cây say?

Bé nằm
Chưa ngủ
Bé nằm
Bé nghe
Bốn bề
Lặng ngắt
Bỗng ran
Từng đợt
Sôi rồi
Lại ngớt
Những tràng
Tiếng ve...

Đêm tới
Gốc me
Rình ve
Lột vỏ:
- “Ve ơi
Cái cổ
Không lớn
Không dài
Mà sao
Hát mãi
Không rè
Không sai?”

Ve duỗi
Lưng, vai
Xoè hai
Cánh ngọc:
- “Bé ơi!
Chăm học!
Sắp nghỉ
Hè rồi...
Ve còn
Giục thêm
Lúa chiêm
Chín rộ;
Cuối mùa
Phượng nở
Ve rồi
Nghỉ ngơi.”


1964

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]