Nghiêng nghiêng buổi chiều chở gió
Con đường xanh ngắt vòm me
Nghiêng nghiêng rơi từng lá nhỏ
Reo vui theo bước em về

Nghiêng nghiêng hồn nhiên bím tóc
Vương đầy những lá me rơi
Không gian nhẹ tênh như gió
Mắt em xanh biếc chân trời

Nghiêng nghiêng vô tư trang vở
Bao nhiêu mộng ước trên tay
Nghe mùa trôi theo nhịp thở
Em mơ tháng rộng năm dài.


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017