(Tặng cháu Hằng Nga)

- Búp bê ở nhà nhé
Hằng Nga tới lớp đây!
Nhớ là đừng buồn đấy
Chiều, Hằng Nga lại về,

- Này, cho em mượn lược
Chải tóc cho đẹp nào
Bàn tay đừng rây bản
Dễ lấm lem má đào.

- Này, toòng teng lấp lánh
Em cứ đeo vào tai
Đây: vòng nhựa xanh đỏ
Em đeo vào cổ tay.

Lúc nào em nhớ chị
Thì soi chiếc gương này
Chiếc gương kỳ diệu lắm
Mình mỗi mình mà...hai.

Và, đây: chú mèo mướp
Võ nghệ giỏi ra trò
Em sợ gì gã chuột
Đã có mèo, đừng lo!

À...mà quên kẹp tóc
Búp bê cài lên đi
Đầu rối bù tổ quạ
Luộm thuộm thế, ai mê?

Cô búp bê đỏng đảnh
Nở nụ cười xinh ghê.