24.50
40 bài thơ
Tạo ngày 09/09/2017 05:16 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Hai bàn tay em (NXB Văn học, 1967; NXB Kim Đồng 1969).