Cái cổ ngắn chủn
Cái mũi thì tày
Cái bụng lết đất
Cái lưng oằn dài
Đố biết con chi?

Ăn cũng như uống
Uống cũng như ăn
Chân thấp lủn đủn
No rồi nằm lăn
Đố biết con chi?

Lờ đờ như ngủ
Mẹ xoài nằm nghiêng
Bầy con lúc nhúc
Đứng bú dây chuyền
Đố biết con chi?


HTX Tân Hưng Hoà
14-10-1966

Giải đố: con lợn.

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969