Chiều năm giờ rưỡi ra về
Cổng trường mẫu giáo đề huề bố con.
Con vừa năm tuổi mầm non
Bố ngoài bốn chục vẫn còn tươi xanh.
Con đi theo bố như cành
Bố bên con tựa cây lành ra hoa.
- Bố ơi! Con ghép được nhà
Cô bày con xếp được ba chiếc thuyền.
Nhà con bốn cửa chống lên
Thuyền con buồm đã nằm trên cột rồi. -
Con khoe, con ríu rít lời
Bộ nghe bố thấy biển trời rộng thênh
Thấy thuyền con chạy mông mênh
Thấy nhà con mở vàng hanh nắng vào. -
Bố con giữa phố rì rào
Cây bên đường cũng thì thào chuyện chi...


1962

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969