Những cột điện mới tình
Sắp hàng vào ngõ xóm
Những dây điện song hành
Kẻ trang đẹp trời xanh.

Trên trang mới vỡ lòng
Bé em tập sổ thẳng
Trên trang mới cánh đồng
Điện thẳng, nước ngang dòng.

Cô chấm vở, bé khoe:
Cháu vẽ nhiều cột điện!
Cô bảo: năm cột nhoè
Chưa đủ hàng điện chuyển!

Bé ngồi nghiêm nét mặt
Lại gạch sổ hàng hàng
Tập xây đời hợp tác
Những nét dọc đường ngang.


Tại HTX Tân Phong, 23-10-1966

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969