Hôm nay con tựu trường
Bố cùng con lên đường
Đi về lớp sơ tán
Lành lạnh đầu thu sương.

Học cho ngoan con nhé
Học bài và học vẽ
Học chuyện Sống như Anh
Nghe thầy vô lớp kể.

Bàn lớp con mới đóng
Gỗ xoan thơm nắng hè
Tường lớp con mới trát
Đất rạ còn chưa se.

Bố cứ muốn theo con
Ngồi giữa lớp xinh xắn
Dưới lùm tre mát rờn
Vui với thầy với bạn.

Giặc Mỹ chuyên cắn trộm
Xuống hầm kịp con nghe!
Mang mũ rơm nặng chút
Sớm chiều buổi đi về.

Hôm nay học kỳ đầu
Đã nghìn bốn trăm chiếc
Chắc đến học kỳ sau
Hai nghìn chứ chẳng ít.

Bố lại về làm việc
Lòng như sớm tinh sương
Vào mùa thi đua mới
Cũng thấy mình tựu trường.


3-9-1966

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]