Em qua cầu khỉ khỏng kheo
Chân run run, tay lần theo “thành cầu”
Hình như tim đập rất mau
Bóng em ở dưới chân cầu... nhìn em

Hàng dừa vẫy cánh tay mềm
Động viên em, hãy cố lên bạn nào!
Khi em đã bước qua cầu
Nhủ lòng mình: “gắng lần sau... vững vàng”.