Đốm lỡ chạy ra mưa
Nên bộ lông ẩm ướt
Ôi! cái mùi khó ưa
Bé liền đi nấu nước

Pha nước ấm kỹ càng
Có cho thêm dầu gội
Bé kỳ cọ nhẹ nhàng
Đốm ứ ừ, biết lỗi

Tắm xong, đốm rảy nước
Bé lau thật khô, rồi
Bật đèn cho đốm sưởi
Đốm nhìn bé, nguẩy đuôi.