Yêu sao em bé Quảng Bình
Tinh mơ đi học, tự mình nguỵ trang
Một vòng lá giắt lưng mang
Rừng xanh chuyển động trên đàng cùng em
Cành mua chen với cành sim
Lá thơm khuynh diệp cài thêm một chùm
Túi cơm, cặp sách ung dung
Không quên một đoạn dây thừng cầm tay
Hỏi em: chăn dắt trâu cày?
Hay khi tắm giặt thòng dây kéo gầu?
Em rằng: Mỹ nhảy xuống đâu
Các anh, các chú bắt mau trận tiền
Chúng em dây trói dây niền
Mỗi em ba thước thắt liền chẳng tha!
Quảng Bình anh dũng quê ta
Sớm em đi học cũng ra chiến trường.


28-7-1966

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969