Tước lá dừa xanh
Tết làm chong chóng
Em bắt luồng gió
Chạy vòng quanh quanh.

Gió ơi, gió nồng
Vừa quay vừa thở
Gió mở cánh đồng
Bốn phía mênh mông.

Chóng lên chong chóng!
Này gió biển về
Chân qua cát bỏng
Gió còn đê mê

Gió lên vỉa hè
Tìm bóng xoan ngủ
Chỉ còn tiếng ve
Quay chong chóng nhỏ.

Chong chóng cũng ngủ
Lúc nào không hay
Thỉnh thoảng tay trở
Tỉnh bừng lại quay.


1964

Nguồn:
1. Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969
2. Mùa hạ trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007