Bé ơi gió đến
Từ biển từ rừng
Gió đi vội vã
Núi đồi khom lưng.

Gió qua lũng sâu
Gió còn huýt gió
Mây mở to buồm
Gió phùng má thổi.

Vườn ngô phấn rực
Tay gió điểm hoa
Lòng gió thơm phức
Mối tình bao la.

Ngọn tre: gió cao
Liễu: gió tha thướt
Gió đậu cành mai
Hoa cài trắng nuột.

Gió khi giận dữ
Gió lốc gió cồn.
Cây kia mất gió
Đứng thừ hoàng hôn.


9-9-1966

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969