Cây chi lá lại làm cành
Hoa làm ngọn đỏ, trái thành bàn tay.
Lá non lụa nõn trải bày
Áp vào mát má những ngày trẻ thơ.
“Chẳng bao tháng đợi năm chờ”.
Đầu xuân trồng đó tết giờ đã ăn.
Thịt vàng đã ngọt mười phân,
Cốm xanh điểm ngọc bội phần mát thơm.
Chuối xanh xanh bãi, xanh vườn
Em trồng khóm chuối sân trường cũng xanh.
Chuối ơi, lấy lá làm cành,
Che hầm trú ẩn, lại dành trái ngon...


11-1966

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969