Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 15:18

Lớn lên em làm gì?
- Em sẽ làm phi công.
Lớn lên em làm gì?
- Em sẽ làm thuỷ thủ,
Em sẽ lái máy cày,
Em sẽ làm thợ mỏ.
Em sẽ theo cha em
Hát những bài Hoa cổ

Gặp em trong trường,
Gặp em ngoài phố
Như ong như chim,
Rào rào sóng vỗ...
Hỡi em bé trăm lần anh gặp
Tên không trùng tên,
Lớp không trùng lớp,
Nhưng cùng chung một ánh sáng tương lai
Trong tia mắt em nhìn thắng ngày mai.
Lớn lên em làm gì?
Em ơi, em sẽ làm tất cả.

Có trời cao rồi, em làm chim,
Có biển rộng rồi, em làm cá.
Em có cả mặt trăng thân gần,
Em có cả tinh cầu xa lạ.
Em có cuộc đời đứng thẳng làm người,
Bõ công cha em nhọc nhằn, vất vả.

Em quàng cho anh
Chiếc khăn quàng đỏ
Gửi em Việt Nam
Mà em yêu nhớ.
Cầm tay em anh nghe đời đang nở
Như đất mùa xuân mặt trời ấp ủ
Bật tung hại mầm.

Mai anh về Việt Nam,
Hoa gạo trên lòng,
Nhớ người bạn nhỏ.


Nam Ninh, 29-11-1957

Bài thơ này không có trong tập Hai bàn tay em trong bản in của NXB Kim Đồng năm 1969.

Nguồn:
1. Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958
2. Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Văn học, 1967