Được tin con tập đi
Cha mừng không ngủ được.
Cha nằm đếm thầm thì
Từng bước chân con bước.

Đặt tên con Hà Vũ
Ý muốn nói đời con
Sẽ đi vào vũ trụ
Thăm sao sáng trăng tròn.

Nhưng con ơi, trước nhất
Sống cuộc đời trái đất.
Con tập đi cho ngay,
Đất dày chân bám chặt.

Bước này con theo mẹ,
Bước này con theo cha.
Bước này lại bác thế,
Bước này cháu theo bà.

Con bước, cha cùng bước,
Mặt trời cười phía trước,
Con chim hót sau lưng,
Cái bướm vờn bên ngực.

Đi lên Hà Vũ ơi!
Chân con bước vào đời,
Cha chín mùa thơ mới,
Tặng con vần thơ vui.


Cẩm Phả, 21-9-1958

Bài thơ này viết về người con trai của tác giả là Cù Huy Hà Vũ, sinh năm 1957, về sau trở thành luật sư.

Bài thơ này không có trong tập Hai bàn tay em trong bản in của NXB Kim Đồng năm 1969.

Nguồn:
1. Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958
2. Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Văn học, 1967