Người ta đi ngủ gối chăn
Con trâu đi ngủ thân trần đêm đông
Thương trâu, em chẳng yên lòng
Rạ rơm lót đệm, phên chuồng em che.
Trâu không có gối trâu kê
Suốt đêm nghển cổ, mỏi tê cái đầu.
Em làm chiếc gối tặng trâu
Rơm nhồi bao cói vừa cao cổ nằm.
Thiếu bao, đắp đất đúng tầm,
Trâu kê thoải mái, êm đằm giấc trâu.
Trâu ơi! Trâu ngủ cho lâu
Mai còn ruộng trũng cày sâu lạnh bùn,
Mai đây gió bấc mưa phùn
Còn lo long móng, lở mồm, trâu ơi!


3-12-1966

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969