Mẹ ngồi tựa cổng cho con bú
Che chở thân con tròn cánh tay.
Con bú, mắt luôn cười với mẹ
Trời chiều man mác một vòm cây.

Con nằm tay mẹ, mẹ ôm con
Tươi tốt cây xanh nặng trái tròn.
Mới nở trong vườn chùm huệ trắng
Trời cao sao biếc thắp hoàng hôn.

Cả buổi trăng ngời, cả gió mây
Cả dòng Ngân bạc sữa tuôn đầy
Cả con đường nhỏ quanh đầu phố
Là mẹ bồng con trong cánh tay.


29-10-1962

Bài thơ này không có trong tập Hai bàn tay em trong bản in của NXB Kim Đồng năm 1969.

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Văn học, 1967