Yêu mến tặng các bạn thầy thuốc

Bác chiếu phổi cho con
Cha đứng nhìn con thở
Ngực trong hai bóng tròn
Bóng bệnh trùm con đó.

Bóng đen trên phổi nhỏ
Giếng vực hoáy lòng cha.
Khoảng trời xanh con thở
Quầng hai lỗ xót xa.

Cha, bác lo cho con
Sẽ xoá hai bóng tròn
Trời xanh sẽ trọn vẹn
Thở vào trong ngực non.

Bế con đi về nhà
Con lại đùa mặt cha
Cây bên đường vững chãi
Hoa bao giờ hết hoa.

Thương con, hai bóng đêm
Cứ ám lòng cha mãi
Đêm nay dưới ánh đèn
Bóng lại đè lên giấy.

Cha ghi lại bóng ấy
Để lớn lên con xem
Nhớ ơn bác đã tẩy
Ngực con hai bóng đêm.

Để con yêu những người
Lo giữ gìn sự sống
Lùa đêm và đuổi bóng
Cho sáng trong cuộc đời.


Hồng Gai, 2-1959

Bài thơ này không có trong tập Hai bàn tay em trong bản in của NXB Kim Đồng năm 1969.

Nguồn:
1. Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960
2. Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Văn học, 1967