Đôi sao trong vắt
Ai mắc trên cành
Con sóc thoăn thoắt
Dậy cùng bình mình.

Sóc ta dậy sớm
Cái đuôi quét trời
Bốn chân nghịch ngợm
Chẳng yên đứng ngồi.

Em yêu con sóc
Làm xiếc suốt ngày
Chân thon, bụng thóp
Nhịp nhàng đu bay.


25-9-1966

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969