Bốn chân nho nhỏ
Khiêng cái bụng to
Áo sồi loang lổ
Cóc ngồi hiền khô

Cóc ngồi trong hóc
Nhớ chuyện ngày xưa
Mùa màng gặp hạn
Gọi trời đổ mưa.


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017