Ổ tiếng mùa xuân
Sinh sôi nảy nở
Rạo rực xa gần...

Ta lắng ta nghe
Nghe con cá lội
Vẩy cứng vây mềm
Trên cánh đồng chiêm

Nghe con bê con
Rộn ràng nhảy nhót
Bò mẹ vú đầy
Sữa như sương giọt

Nghe con lợn nái
Mắt dài lim dim
Bầy con như trái
Lớn đều ngày đêm.

Nghe vợ chồng gà
Cồ cô, cục tác
Mào đỏ ráng pha
Ổ đầy trứng bạc.

Rào rạo ngon lành
Con dê mỏm đá
Nhai cả mùa xanh
Theo cùng ngọn lá.

Xa gần sông, nội
Náo nức xuân về
Ta mời ta gọi...

Ta gọi đàn cá
Tung tăng theo ta
Đi vào chợ Tết
Gọi cả đàn gà,

Gà đẹp như tranh
Con bầy lẽo đẽo
Cá béo long lanh
Cái vây cũng béo;

Con dê đi trước
Con bê theo sau
Ta làm đám rước
Lợn ơi, vào mau!

Mùa xuân tròn trịa
Như bụng mang thai
Ôm nghìn sức trẻ
Bước trên đường dài...


6-1-1963

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]