Bạn ơi bạn đừng
Bạn đừng bắt chước
Con tôm nó đi
Nó đi thụt lùi.

Ta đi tới trước
Theo mẹ theo cha
Quyết không lùi bước
Chạm phải cột nhà!

Yêu tôm hay nghịch
Nó búng, nó vui
Nhưng em không thích
Nó đi giật lùi!


Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969