Chiếc áo cũ của bé
Màu bạc, vải lành nguyên,
Bé lớn rồi bé để
Cho em bé mặc chuyền.

Km xúng xa xúng xính
Tay lọt hai đầu tay
Mẹ bảo: “Em mặc bính
Áo mày trông đến hay!”

Bé tự hào đã lớn
Xắn tay áo cho em.
Bé mặc sao cũn cỡn
Em mặc còn lớn thêm.

Mẹ đỡ lo mùa này
Áo anh: em mặc đủ.
Chim lớn cánh tập bay
Nhường chim non ấm tổ

Ôi chiếc áo chiếc áo!
Một ruột mẹ rứt ra
Anh em cùng máu mủ
Chiếc áo liền thịt da.

*

Nhớ chiếc áo nâu xưa
Anh để lại em mặc.
Bao năm tháng trôi qua
Mẹ già rồi, tóc bạc.

Em Chúc không còn nữa
Anh giờ đã hai con
Đứa lớn nhường đứa bé
Áo cũ màu hoa son.

Nhớ tuổi nhỏ quê nhà:
Quây quần bên mẹ cha
Ôi tình anh em ruột
Tình đầu trong đời ta.


26-1-1964

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969