24/01/2021 11:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Máy bơm nước

Tác giả: Võ Văn Trực

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 11/07/2015 15:18

 

Xình xịch xình xịch
Máy đã nổ rồi
Trắng xoá nước cười
Bọt tung mát rượi

Nước từ mương dưới
Dốc ngược đồng cao
Nước đổ ào ào
Máy bơm tài thật

Lúa đang cơn khát
Buồn thỉu buồn thiu
Bỗng lúa cười reo
Vui như ngày hội

Lúa xanh phơi phới
Chào bác máy bơm
Máy càng khoẻ hơn
Nước tuôn dào dạt
Nguồn: SGK Tiếng Việt 3, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Văn Trực » Máy bơm nước