Quê người cảnh vật đã vào thu
Nắng cũng đìu hiu trộn khói mù
Cánh nhạn về Nam phi hối hả
Con thuyền ngược Bắc trạo du du
Sầu vương lá rụng dòng sông Dịch
Nhớ gửi mây đùn đỉnh núi Vu
Mấy khóm hoa vàng đua nở rộ
Quê người cảnh vật đã vào thu