Từ Châu Tự Do đến thu tự do
Người bồi hồi bước những ngày đầu khởi nghĩa
Đã trăm năm bao mùa thu nô lệ
Bỗng thu này người thành men rượu say

Bỗng thu này người bay hơi rượu bay
Ba đình nắng tiếng Người vang vọng
Người giữa muôn người tuyên ngôn xúc động
Thu tự do bỡ ngỡ càn khôn

Thu tự do ngây ngất nước non
Người tự do kháng chiến toàn Nam bộ
Người tự do giữa Hải Phòng cháy lửa
Và khắp nơi... và Hà Nội... mùa đông

Sống như một người nô lệ còn đáng sống nữa không?
Chết như một người tự do, chết thế là điều hạnh phúc
Câu hỏi từ thu tự do với muôn người theo suốt
Những nẻo trường chinh kháng chiến trường kỳ...


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004