15.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Nguyên Trừng (2 bài)
- Lý Tử Tấn (4 bài)
- Nguyễn Húc (5 bài)
- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Vũ Mộng Nguyên (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/11/2009 20:34 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 31/10/2011 07:08 bởi hongha83
Phan Phu Tiên 潘孚先 (1370-1462) tự Tín Thần, hiệu Mặc Hiên, người xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm (Hà Nội), quê gốc ở Thạch Châu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đỗ Thái học sinh khoa Bính Tý (1396) niên hiệu Quang Thái đời Trần Thuận Tông, lại đỗ khoa Minh kinh năm Kỷ Dậu, niên hiệu Thuận Thiên đời Lê Thái Tổ (1429), làm Quốc tử giám Bác sĩ, Tri sử viện. Ông biên soạn bộ "Sử ký tục biên" (hay "Quốc sử tục biên") gồm 10 quyển, kế tiếp bộ "Đại Việt sử ký" của Lê Văn Hưu. Ông còn là người đầu tiên biên soạn các tác phẩm văn học thời Lý, Trần, Hồ, biên soạn thành bộ "Việt âm thi tập". Tác phẩm hiện còn 3 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn. (Đó là các bài: Vi nhân cầu giáo, Hạ Gián nghị đại phu Nguyễn Ức Trai và Đương đạo Lương Phán quan nhậm mãn).