Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2010 04:11

春日訪友不遇

步入清溪蒼莾閒,
花泥微濕草沙乾。
稍添桑暗春煙煖,
禾放秧深社雨寒。  
天下貧交無鮑叔,
山中眞隱欠劉安。
閑題漫寄芭蕉葉,
留與歸來帶月看。

 

Xuân nhật phỏng hữu bất ngộ

Bộ nhập thanh khê thương mãng gian,
Hoa nê vi thấp thảo sa can.
Sảo thiêm tang ám xuân yên noãn,
Hoà phóng ương thâm xã vũ hàn.
Thiên hạ bần giao vô Bão Thúc,
Sơn trung chân ẩn khiếm Lưu An.
Nhàn đề mạn ký ba tiêu diệp,
Lưu dữ quy lai đới nguyệt khan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Dò bước khe trong bụi rậm lần
Cát khô bùn ẩm cỏ hoa dăng
Ruộng sâu tốt mạ đằm mưa xã
Dâu rợp đâm cành ấm khói xuân
Giúp bạn ở đời không Bão Thúc
Thật lòng ẩn núi thiếu Lưu An
Đôi vần tạm gửi lên tàu chuối
Để bạn về xem dưới ánh trăng


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khe trong dò bước rậm rừng,
Cát khô bùn ẩm cỏ bừng hoa dăng
Ruộng sâu tốt mạ mưa đằm
Đâm cành dâu rợp ấm làn khói xuân
Giúp người Bão Thúc gian truân
Thật lòng ẩn núi Lưu An ít người
Đôi vần tạm gửi chuối chơi
Bạn về xem lại vài lời dưới trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời