Rượu ngon bác cất lâng lâng thế
Vừa rót hương thơm đã ngạt ngào
Nâng ly mới có vài ba lượt
Mà lòng con trẻ những vui sao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)