Nhà có ba con, nhập ngũ ba
Việc nhà cậy mẹ, xóm nhờ cha
Hai con dâng hiến thân vì nước
Mà lòng cha mẹ vẫn vui là

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)