23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 08:46

寶山寺

暫承公事偶登臨,
聊把勤勞州縣心。
松蓋倚雲森武衛,
竹鎗戛玉響球琳。
江山花鳥春天地,
城郭樓臺世古今。
欲訪安陽吊塵跡,
日斜流水渺難尋。

 

Bảo Sơn tự

Tạm thừa công sự ngẫu đăng lâm,
Liêu bả cần lao châu huyện tâm.
Tùng cái ỷ vân sâm vũ vệ,
Trúc thương dát ngọc hưởng cầu lâm.
Giang sơn hoa điểu xuân thiên địa,
Thành quách lâu đài thế cổ câm (kim).
Dục phỏng An Dương điếu trần tích,
Nhật tà lưu thuỷ điếu nan tầm.

 

Dịch nghĩa

Nhân việc công, tình cờ được lên chơi chùa,
Xin gửi lại tấm lòng chăm lo công việc châu huyện của ta.
Hàng thông như lọng cao vút tận mây và san sát như vệ sĩ,
Khóm trúc như giáo cọ vào nhau tiếng kêu lanh lảnh.
Sông núi hoa chim đem mùa xuân lại cho trời đất,
Thành quách lâu đài gợi lên ý cổ kim.
Muốn đến thăm An Dương để viếng dấu cũ,
Nhưng chiều tà nước chảy, mông lung khó thấy.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Duyên nay nhân dịp đến thăm chùa,
Gửi lại dân miền tấc dạ ta.
Thông toả tán mây hàng thẳng tắp,
Trúc khua sênh nhọc tiếng ngâm nga.
Lâu đài, thành quách đời bao thuở,
Sông núi, hoa chim xuân bốn mùa.
Muốn đến An Dương thăm dấu cũ,
Chiều tà nước chảy khó nhìn ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thành Bắc

Nhân việc công rảnh ngẫu đăng lâm
Nói về tâm huyết ngọc trong tâm
Hàng tùng cái thẳng hàng uy vệ
Trúc dài hoà tiếng hát ca cầm
Trời đất quê hương xuân thiên hạ
Phách cũ thành xưa thế cổ im
Việc cũ An Dương muốn xét lại
Nước chảy thời trôi có thấy người


Bài này được viết khi nước nha có biến nên nói là vui nhưng thực ra phải là buồn... dịch là buồn mới đúng.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời