Nhân việc công rảnh ngẫu đăng lâm
Nói về tâm huyết ngọc trong tâm
Hàng tùng cái thẳng hàng uy vệ
Trúc dài hoà tiếng hát ca cầm
Trời đất quê hương xuân thiên hạ
Phách cũ thành xưa thế cổ im
Việc cũ An Dương muốn xét lại
Nước chảy thời trôi có thấy người


Bài này được viết khi nước nha có biến nên nói là vui nhưng thực ra phải là buồn... dịch là buồn mới đúng.