03/10/2022 05:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bảo Sơn tự
寶山寺

Tác giả: Trình Thuấn Du - 程舜俞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 08:46

 

Nguyên tác

暫承公事偶登臨,
聊把勤勞州縣心。
松蓋倚雲森武衛,
竹鎗戛玉響球琳。
江山花鳥春天地,
城郭樓臺世古今。
欲訪安陽吊塵跡,
日斜流水渺難尋。

Phiên âm

Tạm thừa công sự ngẫu đăng lâm,
Liêu bả cần lao châu huyện tâm.
Tùng cái ỷ vân sâm vũ vệ,
Trúc thương dát ngọc hưởng cầu lâm.
Giang sơn hoa điểu xuân thiên địa,
Thành quách lâu đài thế cổ câm (kim).
Dục phỏng An Dương điếu trần tích,
Nhật tà lưu thuỷ điếu nan tầm.

Dịch nghĩa

Nhân việc công, tình cờ được lên chơi chùa,
Xin gửi lại tấm lòng chăm lo công việc châu huyện của ta.
Hàng thông như lọng cao vút tận mây và san sát như vệ sĩ,
Khóm trúc như giáo cọ vào nhau tiếng kêu lanh lảnh.
Sông núi hoa chim đem mùa xuân lại cho trời đất,
Thành quách lâu đài gợi lên ý cổ kim.
Muốn đến thăm An Dương để viếng dấu cũ,
Nhưng chiều tà nước chảy, mông lung khó thấy.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Duyên nay nhân dịp đến thăm chùa,
Gửi lại dân miền tấc dạ ta.
Thông toả tán mây hàng thẳng tắp,
Trúc khua sênh nhọc tiếng ngâm nga.
Lâu đài, thành quách đời bao thuở,
Sông núi, hoa chim xuân bốn mùa.
Muốn đến An Dương thăm dấu cũ,
Chiều tà nước chảy khó nhìn ai.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Thuấn Du » Bảo Sơn tự