Xa quê ba chục năm thừa
Nhớ Long Sơn tự nơi nhà tổ tiên
Hiếu thân cậy có đàn em
Ngủ đi mơ thấy hương thơm bên chùa
Bia nêu từ Lý đế xưa
Sau Trần sửa lại phả ghi còn truyền
Nay về ai cũng hân hoan
Cúc thơm con cháu chúc tràn chén vui

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)