Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/08/2008 07:42 bởi Vanachi
Đỗ Tử Vi 杜子微 hiệu Tồn Trai, chưa rõ sinh và năm nào, quê quán ở đâu. Ông từng làm quan vào đời Trần, tới chức Trung thư lệnh.

Tác phẩm hiện còn 2 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung