Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Nhân Tông (46 bài thơ)
- Tuệ Trung thượng sĩ (50 bài thơ)
- Trần Quốc Tuấn (3 bài thơ)
- Nguyễn Phi Khanh (79 bài thơ)
- Huyền Quang thiền sư (26 bài thơ)
Tạo ngày 10/06/2008 11:39 bởi Vanachi
Nguyễn Bá Thông 阮伯聰 sống khoảng cuối đời Trần, sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu, sự nghiệp ra sao đều chưa rõ. Tác phẩm hiện còn một bài phú chép trong Quần hiền phú tập.